રેડિયેશન-શિલ્ડિંગ ગ્લાસ

  • સીટી રૂમ અથવા એક્સ-રે રૂમમાં ઉપયોગ કરીને રેડિયેશન-શિલ્ડિંગ ગ્લાસ

    સીટી રૂમ અથવા એક્સ-રે રૂમમાં ઉપયોગ કરીને રેડિયેશન-શિલ્ડિંગ ગ્લાસ

    રેડિયેશન-શિલ્ડિંગ ગ્લાસ સારી પ્રોડક્શન ટેક્નોલોજી અને ઓપ્ટિકલ ઇન્સ્પેક્શન માધ્યમ સાથે ઉચ્ચ લીડ કન્ટેન્ટવાળા ઓપ્ટિકલ ગ્લાસથી બનેલું છે. અંદરની સામગ્રી સ્વચ્છ, સારી પારદર્શિતા, મોટી લીડ સામગ્રી અને અન્ય લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે, ઉત્પાદનમાં મજબૂત કિરણ સંરક્ષણ ક્ષમતા છે, તે અસરકારક રીતે અવરોધિત કરી શકે છે. એક્સ રે, વાય રે, કોબાલ્ટ 60 રે અને આઇસોટોપ સ્કેનિંગ વગેરે. લીડ ગ્લાસ એક્સ રેને બ્લોક કરી શકે છે, લીડ ગ્લાસનું મુખ્ય ઘટક લીડ ઓક્સાઇડ છે, તે કિરણોને અવરોધિત કરવાનું કાર્ય ધરાવે છે.